Το Β'Παρθεναγωγείο της υδραϊκής συνοικίας

Μονώροφο, με δύο πτέρυγες αιθουσών, συμμετρικές προς τον κεντρικό πυρήνα, ο οποίος βρίσκεται σε εσοχή και αναπτύσσεται κατά τον εγκάρσιο άξονα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μορφολογίας του, η οποία ακολουθεί τα καθιερωμένα της συμμετρίας και της προβολής του μεσαίου όγκου, είναι τα ιωνικά κιονόκρανα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1876
Διεύθυνση: Πειραιάς, Αφεντούλη και Ηρώων Πολυτεχνείου, (Πειραιάς)
Έναρξη κατασκευής: 1876
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 235
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία