Παραπομπή APA

Λαζαρίμος Ιωάννης. (1876). Το Β'Παρθεναγωγείο της υδραϊκής συνοικίας. Πειραιάς.

Παραπομπή Chicago Style

Λαζαρίμος Ιωάννης. Το Β'Παρθεναγωγείο της υδραϊκής συνοικίας. Πειραιάς, 1876.

Παραπομπή MLA

Λαζαρίμος Ιωάννης. Το Β'Παρθεναγωγείο της υδραϊκής συνοικίας. Πειραιάς, 1876.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.