Η Δημοτική Αγορά Αγίου Νικολάου

Για την πρώτη κατασκευή, για την οποία δεν γνωρίζουμε πότε κατεδαφίσθη, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα κατασκευάζονται δυο πτέρυγες καταστημάτων σε επαφή με τον δυτικό τοίχο αντιστήριξης του ναού του Αγίου Νικολάου. Κάθε μία είναι απόλυτα συμμετρική με την άλλη, είνα διαμορφωμένη σε τέσσερις επιμέρους ενότητες. Οι γωνιόλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1868
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου
Έναρξη κατασκευής: 1868
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 263-264
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Αγορές