Τα Σφαγεία

Απλή οικοδομή, με ορθογωνική κάτοψη. Στο κέντρο της κάτοψης υπάρχει ένας επιμήκης διάδρομος, πλάτους 12μ, με οχετό στον άξονα. Τα φέροντα εμφανή στοιχεία της, είναι από λαξευτή λιθοδομή, ενώ στεγάζεται με μεγάλη δίρριχτη στέγη που στηρίζεται σε ισαπέχουσες κολόνες. Το κτίριο μετασκευάζεται στο διάστημα 1900-1901, οπότε και ανεγείρεται και μία νέα πτέρυγα. Ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1881-1883
Διεύθυνση: Πειραιάς
Έναρξη κατασκευής: 1881
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 264
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Αγορές