Ο Αγιος Νικόλαος

Ο σημερινός ναός σε σχέδια Ιωάννη Λαζαρίμου, με τη συμβολή του αρχιτέκτονα Γεωργίου Ζίζηλα, ανήκει στον τύπο των τετρακιόνιων ναών και η μορφή του ακολουθεί τα πρότυπα του νεοκλασικού ρυθμού, με ιδιαίτερο χαρακτηρηστικό του τα τρία μνημειώδη πρόπυλα στη δυτική, τη βόρεια και τη νότια όψη, που προσεγγίζουν τον τύπο του αρχαίου κορινθιακού ναίσκου. Η βασική κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Lorenzen, Λαζαρίμος Ιωάννης, Ζίζηλας Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1839-1844, 1879-1902
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου, (Πειραιάς)
Έναρξη κατασκευής: 1839, 1881
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 246-247
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκκλησίες