Η Ευαγγελίστρια

Πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική με δύο πλάγιες πτέρυγες, οι οποίες έχουν βαθμιδωτές προεξοχές, ώστε να δημιουργείται ένα είδος σταυροειδούς διάταξης. Χαρακτηρίζεται από τη νεοκλασική μορφολογία. Οι επίπεδοι γωνιόλιθοι, τα κορινθιακά κιονόκρανα και η ψευδίσωμη τοιχοποιία του κατώτερου επιπέδου της πρόσοψης, αποτελούν τα αξιοσημείωτα γνωρίσματά του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ζίζηλας Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1893-1898
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Ευαγγελιστρίας, (Πειραιάς)
Έναρξη κατασκευής: 1893
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 248-250
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκκλησίες