Α'Δημοτικό Σχολείο

Ρεύμα αρχιτεκτονικό, που γεννήθηκε στη δύση υπό την επίδραση της λιτότητας, του μέτρου και της αρμονίας της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας, επιστρέφει ξανά στη χώρα που το κυοφόρησε. Ο σχεδιασμός των δημοσίων κτιρίων, ανατίθετο πάντα στους αρχιτέκτονες του περιβάλλοντος του Αρχιτεκτονικού Τμήματος, όπου ο Shaubert, μέλος πάντοτε των επιτροπών και των συμβουλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Stauffert F.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1840
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Βορέου
Έναρξη κατασκευής: 1840
Πηγή:Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 84
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία