Υπουργείο Εξωτερικών

Εργο του Ερνέστου Τσίλλερ, την απλή μορφή του οποίου διατάραξε η μεταγενέστερη προσθήκη αετωματικού προστώου στον όροφο. Ο ιδιος ο Συγγρός εξομολογείται στα απομνημονεύματά του ότι "επί του σχεδίου ποιηθέντος υπό του αρχιτέκτονος Τσίλλερ", ο ίδιος επέφερε αρκετές τροποποιήσεις και για τούτο το κτήριο κατέληξε "εξωτερικώς άτεχνον" (Συγγρός...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Προηγούμενη χρήση:Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1870
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
Έναρξη κατασκευής: 1870
Πηγή:Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 163-166
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια