Μονοκατοικία Β. Γκούμα

Μια ρομαντική άποψη για τη σύγχρονη μεσοαστική μονοκατοικία. Δείγμα λιτής μορφολογίας με σχηματοποιημένα στοιχεία από την ανώνυμη αρχιτεκτονική της Μεσογείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1936-1937
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)
Έναρξη κατασκευής: 1936
Πηγή:Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής / Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , 1987 ; Αθήνα: Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , σελ. 68-69
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες