Εξοχική κατοικία Αργίνης Μπενάκη

Μια πρωτοποριακή εφαρμογή του διεθνούς μοντέρνου λεξιλογίου στη μεγάλη αστική μονοκατοικία

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1930
Διεύθυνση: Γλυφάδα, (Αθήνα)
Έναρξη κατασκευής: 1930
Πηγή:Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής / Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , 1987 ; Αθήνα: Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , σελ. 72
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες