Επαυλη Κουμάνταρου στην Κηφισιά

Από τις πρώτες αξιόλογες εφαρμογές του διεθνούς μοντέρνου λεξιλογίου στη μεγάλη προαστιακή μονοκατοικία

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κουτσούρης Ρένος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1928
Διεύθυνση: Κηφισιά
Έναρξη κατασκευής: 1928
Πηγή:Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής / Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , 1987 ; Αθήνα: Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , σελ. 74
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες