Επαυλη Λ. Ευταξία στην Κηφισιά

Μία από τις δύο κλασικίστικες συνθέσεις του αντικλασικιστή αρχιτέκτονα. Ενα αναχρονιστικό για την εποχή του, (αλλά σύμφωνο με τις "πρωτοποριακές" αξίες του μεταμοντερνισμού), δείγμα σχηματοποιημένου αφαιρετικού κλασικισμού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1938-1939
Διεύθυνση: Κηφισιά
Έναρξη κατασκευής: 1938
Πηγή:Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής / Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , 1987 ; Αθήνα: Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ , σελ. 87
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες