Αστική κατοικία στην Καισαριανή

Αρχή του τρόπου κατασκευής, σάυτήν την κατοικία, ήταν η επιλογή συνηθισμένων υλικών, που η λιτή χρήση τους, θα δημιουργούσε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Χατζηκυριάκος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Διεύθυνση: Καισαριανή, (Αθήνα), Σταματιάδου 51
Πηγή:Ελληνική Κατοικία 1984 : Μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κατοικίας και ιδεών κατοικίας / Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων: Διεύθηνση οικιστικής και κατοικίας , 1988 ; Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ , σελ. 66-67
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες