Αστική κατοικία στην Πεύκη

Στη μορφή της αξιοποιήθηκαν στοιχεία από παλιότερα σπίτια των προαστείων και αποδόθηκαν με ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο (κεκλιμένες στέγες, χρώμα στις όψεις και εσωτερικά, το κιόσκι και το πράσινο-ο κήπος)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ντοκόπουλος Δημήτρης, Πορταλιού Ελένη
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Διεύθυνση: Πεύκη, (Αθήνα)
Πηγή:Ελληνική Κατοικία 1984 : Μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κατοικίας και ιδεών κατοικίας / Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων: Διεύθηνση οικιστικής και κατοικίας , 1988 ; Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ , σελ. 72-73
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες