Εκθεση αυτοκινήτων

Οι προθέσεις της μελέτης για σύγχρονη μορφολογία, οδήγησαν στην επιλογή σύγχρονων υλικών και στοιχείων, αλλά και έντονων χρωμάτων και "ζεστών" υλικών που καθιστούν το περιβάλλον περισσότερο οικείο στον επισκέπτη. Η έμφαση σε κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως η καμπύλη της οροφής, τα αναρτημένα στέγαστρα, η γέφυρα της κύριας εισόδου, τα συρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Καπόν Ν.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1996-1997
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισού 146
Έναρξη κατασκευής: 1996
Πηγή:Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα / Δήμητρα Τσιώρα-Παπαϊωάννου , 2002 ; Θεσσαλονίκη: Κτίριο - Επιλογή στη Δόμηση Ε.Π.Ε. , σελ. 40-43
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκθεσιακοί χώροι