Κτίριο γραφείων

Το κτίριο είναι ενταγμένο σε ένα καμπύλο οικοδομικό τετράγωνο, το όριο του οποίου αποτελεί τη χάραξη του υαλοπετάσματος σε κάθε όροφο. Στη μία πλευρά της πρόσοψης ένας συμπαγής μεταλλικός όγκος διαπερνά όλα τα επίπεδα έως το δώμα. Ο συνδυασμός των υλικών, των μορφών και των λύσεων που χρησιμοποιούνται, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα αρμονικό σύνολο και ταυτό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μπουγαδέλλης Χρήστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1992 / Κατασκευή: 1993-1994
Διεύθυνση: Καλλιθέα
Έναρξη κατασκευής: 1993
Πηγή:Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα / Δήμητρα Τσιώρα-Παπαϊωάννου , 2002 ; Θεσσαλονίκη: Κτίριο - Επιλογή στη Δόμηση Ε.Π.Ε. , σελ. 48-51
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Γραφεία