Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός

Η αρχιτεκτονική ιδέα περιγράφει ένα κτίριο που επιτρέπει διαφορετικές μεταξύ τους αναγνώσεις. Η πρώτη αφορά στη μορφολογία και στην κλίμακα των εσωτερικών και των υπαίθριων χώρων, αλλά και του κελύφους, ώστε να ανταποκρίνονται στα εργονομικά δεδομένα των παιδιών. Η δεύτερη ανάγνωση αναφέρεται στη δομή και στην ανάπτυξη των χρήσεων και η τρίτη στον πολεοδομικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ποτηρόπουλος Δημήτρης, Ποτηροπούλου Λιάνα, Ραβανός Β., Κουβατσέας Π.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1995-1997
Διεύθυνση: Αθήνα
Έναρξη κατασκευής: 1995
Πηγή:Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα. σ.5 / Δήμητρα Τσιώρα-Παπαϊωάννου , 2000 ; Θεσσαλονίκη: Κτίριο - Επιλογή στη Δόμηση Ε.Π.Ε. , σελ. 32-35
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Νηπιακοί σταθμοί