Κτίριο γραφείων στην Αθήνα

Το κτίριο στεγάζει της ναυτιλιακές εταιρίες του ιδρύματος Ωνάση. Στη διαμόρφωση του κτιρίου συνετέλεσαν το ιδιαίτερο σχήμα του οικοπέδου και η ναυτιλιακή ιδιότητα του χρήστη. Ο ναυτιλιακός χαρακτήρας του κτιρίου προβάλλεται στη μορφή του με τον αφαιρετικό δανεισμό στοιχείων της μορφής ενός πλοίου. Ειδικότερα όσον αφορά στην κάτοψη, λόγω του περιορισμού από τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ζαμπέλας Γ., Ιωαννίδου Ε.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή:1995-1997
Διεύθυνση: Αθήνα
Έναρξη κατασκευής: 1995
Πηγή:Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα. σ.5 / Δήμητρα Τσιώρα-Παπαϊωάννου , 2000 ; Θεσσαλονίκη: Κτίριο - Επιλογή στη Δόμηση Ε.Π.Ε. , σελ. 50-53
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων