Παραπομπή APA

(2014). "Persona non grata" για τον τεχνικό κόσμο ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης: απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ: δράσεις και παρεμβάσεις για τα ασφαλιστικά αιτήματα των μηχανικών. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

"Persona Non Grata" για τον τεχνικό κόσμο ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης: απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ: δράσεις και παρεμβάσεις για τα ασφαλιστικά αιτήματα των μηχανικών. Αθήνα, 2014.

Παραπομπή MLA

"Persona Non Grata" για τον τεχνικό κόσμο ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης: απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ: δράσεις και παρεμβάσεις για τα ασφαλιστικά αιτήματα των μηχανικών. Αθήνα, 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.