"Ένα όραμα για την Αθήνα" προσυνεδριακή ημερίδα ΤΕΕ Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να καταστούν μοχλός ανάπτυξης της τεχνολογίας στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25-05-1998 ; τεύχ. 2004 , σελ. 10-13
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο