"Αγωνίστηκε για την τιμή της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τοράκη Κατερίνα, Παρμενόπουλος Νίκος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/1/2011 ; τεύχ. 2615 , σ. 20-24
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο