"Ελαιώνας" / Βοτανικός - "Διπλή ανάπλαση" σύντομο ιστορικό

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας - Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Εργου - Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/1/2009 ; τεύχ. 2521 , σ. 19
Όνομα μέρους:"Να φέρουμε τα χελιδόνια ξανά στην Αθήνα"
Η "Συνεργασία των 12 φορέων για το περιβάλλον"
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο