"Πολυνομοσχέδιο" για οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο, πολεοδομία, χωροταξία συνάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ με το ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/4/2005 ; τεύχ. 2341 , σ. 10
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο