1 στα 20 μέλη του ΤΕΕ υποψήφιο στις εκλογές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/10/2006 ; τεύχ. 2413 , σ. 10-42
Όνομα μέρους:Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο