1923-2003 80 χρόνια του Ν.Δ. "περί σχεδίων πόλεων"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μιχαήλ Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/10/2003 ; τεύχ. 2266 , σ. 82
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια