2ο Πανελλήνιο συνέδριο βιοτεχνολογίας και τεχνολογίας τροφίμων (29-31 Μαρτίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/2/2007 ; τεύχ. 2429 , σ. 63
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο