30 μήνες χ 4.400 ανέργους, η πρώτη και κυρίαρχη επίπτωση από την κατάρρευση του κλάδου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , Αύγουστος 2011 ; τεύχ. 2638 , σ. 18-30
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο