40 χρόνια προσφοράς στους αγώνες των μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/2/2009 ; τεύχ. 2522 , σ. 13-17
Όνομα μέρους:Οραμα και συλλογική δουλειά
Η Παιδεία θέλει αγάπη για μάθηση και κόπο
Τρεις φορές υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
Ο Κ. Λιάσκας αποτελεί μια ισχυρή προσωπικότητα
Βραβεία "Γιώργος Γεννηματάς"
Ανάπτυξη και Παιδεία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο