5ετές πρόγραμμα μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20/6/05 ; τεύχ. 2348 , σ. 23-24
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο