5ο Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (31 Μαµιου - 2 Ιουνίου, 2006: Ξάνθη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 22/5/2006 ; τεύχ. 2392 , σ. 15-20
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο