6ο Πανελλήνιο συνέδριο Χημηικής Μηχανικής (31 Μαµιου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/12/2006 ; τεύχ. 2419 , σ. 63
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο