6ο Συνέδριο Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας (1-3 Νοεμβρίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/2/2007 ; τεύχ. 2428 , σ. 62
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο