7 βήματα - κλειδιά για ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουρμούρη Αθηνά
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/1/2010 ; τεύχ. 2569 , σ. 55-56
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο