<<Σημαντική πρωτοβουλία, πλην όμως, με πολλά και καθοριστικά μετέωρα βήματα>> τονίζει ο ΣΑΤΕ για το προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 13/02/2014 ; τεύχ. 586 , σ. 3
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο