Ένα όραμα για την Αθήνα Ολυμπιακοί Αγώνες και πόλη - η επόμενη μέρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, UIA
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13-07-1998 ; τεύχ. 2011 , σελ. 6-23
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο