Α' βραβείο σε ελληνική ομάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/5/05 ; τεύχ. 2345 , σ. 58
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο