Αίτημα για επαναπροκήρυξη μελετών επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Εργων Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , Ιούλιος 2011 ; τεύχ. 2637 , σ. 32
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο