Αίτημα για επαναπροκήρυξη μελετών οδικής ασφάλειας της "Εγνατία Οδός Α.Ε."

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΣΜΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/6/2011 ; τεύχ. 2634 , σ. 17
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο