Αίτημα για πληρωμές εκτελεσμένων έργων και συμψηφισμός οφειλών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , Ιούλιος 2011 ; τεύχ. 2637 , σ. 28
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο