Αίτημα για συμμετοχή του κλάδου στον Αναπτυξιακό Νόμο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/1/2010 ; τεύχ. 2606 , σ. 23
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο