Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων ως το 5% υπόσχεται η κυβέρνηση πρόγραμμα σταθερότητας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/2/2010 ; τεύχ. 2570 , σ. 23-24
Όνομα μέρους:Το ΕΣΠΑ 2007-13
Ο νέος επενδυτικός νόμος για την πράσινη ανάπτυξη
ΣΔΙΤ
Το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο