Αδήριτη αναγκαιότητα ο εθνικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς και προαποφασισμένα ανακοίνωση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την Παιδεία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/6/2006 ; τεύχ. 2397 , σ. 16-17
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο