Αδικος και ανισομερής ο υπό διαβούλευση νόμος για τα δημόσια έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/3/2011 ; τεύχ. 2621 , σ. 58-59
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο