Αειφορική κατασκευή στη Μεσόγειο (9-11 Ιουνίου, 2005: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διεθνής Ενωση SD-MED
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/5/2005 ; τεύχ. 2342 , σ. 67
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο