Αθρόα συμμετοχή μηχανικών - φορέων εκπαίδευσης στο "e-μηχανικοί"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γλύστρας Χριστόδουλος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/8/2009 ; τεύχ. 2549 , σ. 12-15
Όνομα μέρους:Τα στατιστικά για το ενδιαφέρον στο "e-μηχανικοί"
Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
Το ΙΕΚΕΜ ως φορέας εκπαίδευσης στο "e-μηχανικοί"
Η συμβολή του προγράμματος "e-μηχανικοί" στον εμπλουτισμό των γνώσεων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο