Αλέξανδρος Κώνστας, χημικός μηχανικός ο προσωρινός χαρακτήρας της επιστήμης ποτέ δεν υπήρξε τόσο έκδηλος, όσο τώρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/7/2010 ; τεύχ. 2592 , σ. 49-51
Όνομα μέρους:Μια ζωή δάσκαλος
Συνδικαλίστική και επιστημονική δραστηριότητα
Συγγραφικό έργο
Προς νέους μηχανικούς
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο