Αλέξανδρος Τσόκος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/11/2009 ; τεύχ. 2559 , σ. 54
Όνομα προσώπου ως θέμα: