Αλεξάνδρα Γουμένου αρχιτέκτων μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σπυρόπουλος Π. Ι.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/9/2005 ; τεύχ. 2359 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: