Αλκης Ρουσόπουλος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/2/2009 ; τεύχ. 2524 , σ. 53
Όνομα προσώπου ως θέμα: