Αλκης Σμπαρούνης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταυρίδης Λεωνίδας, Μιχάλτσος Γιώργος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/11/2010 ; τεύχ. 2608 , σ. 57
Όνομα προσώπου ως θέμα: